houslovy klic
animace animace animace animace animace animace animace animace

Omluvte, prosím, dočasnou sníženou přehlednost webových stránek. Právě procházejí rekonstrukcí.

 

 

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Literárně dramatický obor

 

Krátce o škole

Historie školy sahá do roku 1962. V tomto roce byla zřízena tehdejší Lidová škola umění v Plzni, Chválenická ul. Výuka probíhala jen v hudebním oboru a školu navštěvovalo 180 žáků.

V současné době studuje na škole 800 žáků, kteří se mohou vzdělávat v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. V září 2015 bylo na naší ZUŠ nově otevřeno i literárně dramatické oddělení. Studium je organizováno pro děti od 6 let až po studenty VŠ. Ředitelství školy vynakládá velkou podporu orchestrům a souborům školy. Zde mohou žáci ve velké míře uplatnit získané zkušenosti a dovednosti. Naším cílem je nejen vychovávat budoucí amatérské i profesionální umělce, ale zároveň naučit děti lásce k hudbě a umění, které je budou provázet celým životem.

ZUŠ pořádá pravidelné koncerty pro žáky, rodiče i širokou plzeňskou veřejnost. Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů, vernisáží, zahraničních vystoupení apod. Škola udržuje zahraniční kontakty s Hudební školou v Regensburgu, Hudební školou města Traunstein a Hudební školou v Pleurtuit ve Francii.


____________________________

Kde najdete kancelář
a ředitelnu školy?
Kancelář a ředitelnu naší ZUŠ najdete vlevo od vrátnice. Pokračujte chodbou směrem
k tělocvičně. Kancelář
je v přízemí (zástupce ředitele), ředitelna je v 1.patře.

folder-music-icon.png

Podívejte se na záznam našeho SLAVNOSTNÍHO KONCERTU ze dne 10.5. 2017 v Besedě v menu Video.

____________________________

Žák výtvarného oddělení naší ZUŠ vystavoval v Los Angeles!!!
Nahlédněte do menu VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ a seznamte se
s dalšími úspěchy našich výtvarníků......

____________________________

 

16. 12. Albína

Zítra: Daniel

clef_heart[3].jpg

Návštěvnost stránek

112485