Chválenická 17, 326 00 Plzeň

ZUŠ Chválenická

Kontaktujte nás

Hudební obor

-

Výtvarný obor

-

Taneční obor

-

Literárně dramatický obor

-

Aktuality

         Nepřehlédněte - novinka!
Nahoře na této stránce klikněte
na položku "GALERIE"
a podívejte se na naše nejnověj-
ší video a fotoalbum:
SLAVNOSTNÍ KONCERT
23.5. 2018 v BESEDĚ !!!
  

 

  Po koncertu v Besedě 23.5. 2018
byly nalezeny tyto věci! Kdo je postrádáte, vyzvedněte si je v kanceláři školy!

Zapomenuté předměty.jpg

Pro větší náhled klikněte na obrázek

  

Fotoalba z posledních akcí a koncertů školy,

 info o významných úspěších našich žáků najdete po odkliknutí odkazu níže:
  šipka.png

  zobrazit více aktualit

Krátce o škole

Historie školy sahá do roku 1962. V tomto roce byla zřízena tehdejší Lidová škola umění v Plzni, Chválenická ul. Výuka probíhala jen v hudebním oboru a školu navštěvovalo 180 žáků.

V současné době studuje na škole 950 žáků, kteří se mohou vzdělávat v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. V září 2015 bylo na naší ZUŠ nově otevřeno i literárně dramatické oddělení. Studium je organizováno pro děti od 6 let až po studenty VŠ. Ředitelství školy vynakládá velkou podporu orchestrům a souborům školy. Zde mohou žáci ve velké míře uplatnit získané zkušenosti a dovednosti. Naším cílem je nejen vychovávat budoucí amatérské i profesionální umělce, ale zároveň naučit děti lásce k hudbě a umění, které je budou provázet celým životem.

 

Více o škole