Chválenická 17, 326 00 Plzeň

ZUŠ Chválenická

Kontaktujte nás

Hudební obor

-

Výtvarný obor

-

Taneční obor

 

Aktuality    

 

Již 31.8. 2019
vystoupí
METELÁČEK a AKORDEONOVÝ ORCHESTR
na zajímavé akci ve Štěnovickém Borku!
Nahlédněte do Aktualit a dozvíte se více
___________________________

 
Fotoalba z MFF 2019, ze ZUŠ Open,
absolventských koncertů a dalších akcí,
najdete v Aktualitách!!!     

_____________________


Je zde k nahlédnutí také video
z vrcholné události naší školy,
ze SLAVNOSTNÍHO KONCERTU,
který proběhl 15.5. 2019 v Besedě!


šipka.png

  zobrazit více aktualit

Krátce o škole

Historie školy sahá do roku 1962. V tomto roce byla zřízena tehdejší Lidová škola umění v Plzni, Chválenická ul. Výuka probíhala jen v hudebním oboru a školu navštěvovalo 180 žáků.

V současné době studuje na škole 950 žáků, kteří se mohou vzdělávat v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. Studium je organizováno pro děti od 6 let až po studenty VŠ. Ředitelství školy vynakládá velkou podporu orchestrům a souborům školy. Zde mohou žáci ve velké míře uplatnit získané zkušenosti a dovednosti. Naším cílem je nejen vychovávat budoucí amatérské i profesionální umělce, ale zároveň naučit děti lásce k hudbě a umění, které je budou provázet celým životem.

 

Více o škole