Chválenická 17, 326 00 Plzeň

ZUŠ Chválenická

Kontaktujte nás

Drobečková navigace

Úvod > Praktické informace > Rozvrhy hodin HN a kolektivních předmětů

Rozvrh kolektivních předmětů ve šk.roce 2019/2020 - ke stažení

Rozvrhy HODIN HN, PHV

A kolektivních předmětů ve šk.roce 2019/2020

Hudební nauka Další hromadné předmět

Vysvětlivky k označení oddělení PHV PS:        
PHV PS A – děti z MŠ, které k 1.9.2019 dosáhly věku 5 let
PHV PS B – děti, které k 1.9.2019 dosáhly věku 6 let, chodí do 1.třídy, dosud nenavštěvovaly ZUŠ a nejsou zařazeny na hudební nástroj
PHV PS C – děti, které k 1.9.2019 dosáhly věku 6 let a hrají na hudební nástroj

Hudební nauka 

Mgr.Irena Kutnarová
irena.kutnarova@centrum.cz

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

14:00 - 14:45

HN 3.ročník

tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

14:00 - 14:45

HN 1.ročník
tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

14:00 - 14:45

HN 2.ročník
tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

14:00 - 14:45
HN 3.ročník

tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

14:55 - 15:40

HN 1.ročník

tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

14:55 - 15:40

HN 2.ročník
tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

14:55 - 15:40
HN 3.ročník

tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

 14:55 - 15:40
HN 4.ročník

tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

15:50 - 16:35

HN 4.ročník

tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

15:50 - 16:35

HN 5.ročník

tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

15:50 - 16:35

HN 4.ročník

tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

 

16:45 - 17:30

HN 2.ročník
tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

16:45 - 17:30

HN 4.ročník
tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

16:45 - 17:30

HN 5.ročník
tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

 

17:40 - 18:25

HN 5.ročník

Tř.č.109/II.p. vlevo

Mgr. Irena Kutnarová

 

 

 

 

 

Jana Boučková
j.bouckova@centrum.cz

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

14:10 - 14:55

HN 2.ročník

tř.č.129/IV.p. vlevo

p.uč. Jana Boučková

14:45 - 15:30

HN 3.ročník

tř.č.129/IV.p. vlevo

p.uč. Jana Boučková

14:45 - 15:30

HN 1.ročník

tř.č.129/IV.p. vlevo

p.uč. Jana Boučková

14:10 - 14:55

HN 1.ročník

tř.č.129/IV.p. vlevo

p.uč. Jana Boučková

15:10 - 15:55

PSB

tř.č.129/IV.p. vlevo

p.uč. Jana Boučková

15:45 - 16:30

HN 2.ročník

tř.č.129/IV.p. vlevo

p.uč. Jana Boučková

15:45 - 16:30

PSC 1.oddělení

tř.č.129/IV.p. vlevo

p.uč. Jana Boučková

15:10 - 15:55

PSC 2.oddělení

tř.č.129/IV.p. vlevo

p.uč. Jana Boučková

16:10 - 16:55

HN 1.ročník

tř.č.129/IV.p. vlevo

p.uč. Jana Boučková

16:45 - 17:30

PSA

tř.č.129/IV.p. vlevo

p.uč. Jana Boučková

 

 

        


Rozvrh HN a PHV ve šk.roce 2019/2020 - ke stažení

Rozvrh HN a PHV ve šk.roce 2019/2020 - tabulka ke stažení 

 

 

Soubory a orchestry - Výtvarný obor - Taneční obor

Rozvrh hodin kolektivních předmětů - šk.rok 2019/20

 

 

pondělí

Úterý

středa

čtvrtek

pátek

Dechový orchestr

p.uč. J.Candra, R.Kaas, L.Koudelka

 

 

 

17:00 - 18:55

Koncertní sál

Chválenická

 

Malý Meteláček
p.uč. E.Koukolíková,
MgA. M. Stachová

 

 

 

15:30 - 16:40

Učebna č.120 Chvál.

 

Meteláček

p.uč. E.Koukolíková, MgA. M.Stachová

16:45 - 18:15

Koncertní sál

Chválenická

 

 

 

 

Akordeonový soubor

p.řed. J.Stach, Dis.

 

 

17:30 - 19:00

Učebna č.96 Chválenická

 

 

Přípravný kytarový soubor

p.uč. P.Kučvová

 

 

17:00 - 17:45

Učebna č.9

Brojova 16

 

 

Kytarový orchestr
Crazy Strings

p.uč. A.Kozáková, P.Kučvová

 

 

17:00 - 18:30

Brojova 16

Učebna č.7

 

 

Smyčcový soubor

p.uč. M.Hyťhová

 

 

 

17:00 - 17:45

Učebna

č.131 Chvál.

 

Soubor zobcových fléten

p.uč. Š.Řehořková

 

 

 

17:25 - 18:10

Brojova 16

Učebna č.6

 


Skupinové praktikum

pro klavíristy

p.uč. A.Lišková

 

 

16:50 - 17:35 II.cyklus
17:45 - 18:30 I.cyklus
Učebna č.125 Chválenická

 

 

Big Hand

p.uč. J.Ženíšek, J.Tarantík

 

 

16:00 - 17:30

Učebna
č.131 Chvál.

 

 

Moderní tanec  
přípravka (PS)

p.uč. K.Steinerová

16:15 - 17:45

Brojova 16

Učebna č.3

 

 

 

 

Moderní tanec 1.r.

p.uč. K.Steinerová

 

16:45 - 18:15

Brojova 16

Učebna č.3

 

 

 

Moderní tanec 2.r.

p.uč. K.Steinerová

 

 

16:00 - 18:15

Brojova 16

Učebna č.3

 

 

Moderní tanec 3.r.

p.uč. K.Steinerová

14:00 - 16:15
Brojova 16

Učebna č.3

 

 

 

 

Moderní tanec 4.r.

p.uč. K.Steinerová

 

14:30 - 16:45

Brojova 16

Učebna č.3

 

 

 

Moderní tanec 5.r. + 6.r.

p.uč. K.Steinerová

17:45 - 20:00

Brojova 16

Učebna č.3

 

 

 

 

Výtvarný obor

p.uč. Mgr. R.Ježková

14:00 - 16:15

16:40 - 18:55

Brojova 16

14:00 - 16:15

16:40 - 18:55 

Brojova 16

15:30 - 17:50

Brojova 16

 

 

Výtvarný obor

p.uč. Mgr. et MgA. V. Sirová

     

14:15 - 16:30

Brojova 16

14:15 - 16:30

Brojova 16

  

Rozvrh kolektivních předmětů ve šk.roce 2019/2020 - ke stažení