Chválenická 17, 326 00 Plzeň

ZUŠ Chválenická

Kontaktujte nás

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Poskytování informací dle zákona č.106 /1999 Sb.

Poskytování informací dle zákona č.106 /1999 Sb.

 Zákon č.106-1999 Sb. - ke stažení a tisku

 

Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17, 326 00 Plzeň

Poskytování informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Základní informace o škole:

1. Název:
Základní umělecká škola, Plzeň,  Chválenická 17, 326 00 Plzeň.

2. Důvod a způsob založení
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnost školy - základní umělecká škola. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Úřední hodiny školy: denně  8,00 – 16,30 hod.

IZO: 600002713

Škola je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje.

Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou. Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň (www.kr-plzensky.cz).

Adresa organizace: Chválenická 17, 326 00 Plzeň

Telefon: 377 240070

Email: zuschv@seznam.cz

Web: www.zuschvalenickaplzen.cz

IČO: 45333165

DIČ: CZ45333165

Datová schránka:  ID h7kgjpf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 1063007212/5500

Škola je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje.

Studijní obory: hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický.

Vzdělávání v ZUŠ se od 1. 9. 2012 řídí dle ŠVP.

Ředitel:

Jiří Stach, DiS. – jmenovaný do funkce ředitele Základní umělecké školy, Plzeň, Chválenická 17 s účinností od 1. 12. 2015 usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4089/15 ze dne 16. 11. 2015. Pravomoci ředitele školy vymezuje zákon č. 561/2004 Sb. -  školský zákon, v platném znění.

Pracovníci pověření poskytováním informací:

Mgr. Irena Kutnarová– zástupkyně ředitele Základní umělecké školy, Plzeň, Chválenická 17, Plzeň, tel. č. 777456888,

email: irena.kutnarova@centrum.cz

Helena Vokrojová – ekonom – tel. 377240070, email: zuschv@seznam.cz.

Přijímáním stížností, oznámení, podnětů podle zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, je pověřena zástupkyně ředitele p. Irena Kutnarová, tel. 777456888. O vyřízení stížnosti bude stěžovatel informován do 60 dnů po obdržení stížnosti.

 

Žádost o informace přijímá pověřený pracovník Základní umělecké školy, Plzeň, Chválenická 17 v době úředních hodin nebo po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 377240070.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně  (doručená poštou, osobně nebo jiným způsobem). Pokud je informace jinak přístupná (na internetu, webových stránkách školy, na nástěnce apod.), může pověřený pracovník místo požadované informace jen sdělit údaje umožňující její vyhledávání. V případě ústní žádosti trvá na písemném vyřízení žádosti o informaci, musí jeho žádost být písemná.

Písemné poskytnutí informací si lze vyzvednout v kanceláři školy u pověřené pracovnice.

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti:

1.       Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

2.       Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

3.       Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění

4.       Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

5.       Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělání

                                                          

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                              Jiří Stach, DiS. 
                                                                                                                                                                                                ředitel školy
V Plzni dne: 4.9. 2023                                                                                                                  

 

 

 

 Zpráva o činnosti organizace za rok 2018

 

 Zpráva o činnosti organizace za rok 2019

 

 Zpráva o činnosti organizace za rok 2020.pdf

 

 Zpráva o činnosti organizace za rok 2021.pdf

 

 Výroční zpráva za rok 2021.pdf

 

 Výroční zpráva za rok 2022.pdf

 

 Výkaz získů a ztráty 2022.pdf

 

 Rozvaha 2022.pdf