Chválenická 17, 326 00 Plzeň

ZUŠ Chválenická

Kontaktujte nás

Drobečková navigace

Úvod > Praktické informace > Přijímací zkoušky

 zápis 2425.jpg

 

Hudební obor

Přípravné studium pro děti 5-7 leté

V hudebním oboru jsou žáci vzděláváni ve hře na klavír, cembalo, elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, baryton, tenor, bicí nástroje, dudy, kytaru, akordeon, pěvecké hlasové výchově a zpěvu.

 

Výtvarný obor

Výuka probíhá v Brojově ul. 16

pod vedením pedagožek a výtvarnic Mgr. Radky Ježkové, MgA. Drahoslavy Dupalové Letákové

Výukou ve výtvarném oboru naší ZUŠ usilujeme o rozvoj tvořivého a samostatného uvažování o mnohotvárnosti světa prostřednictvím výtvarných reflexí. Snažíme se poskytnout dětem prostor pro propojení osobní tvůrčí invence se základy vzdělání.

Poskytujeme žákům obeznámení se se širokou škálou výtvarných prostředků plošného i prostorového zobrazování, které zahrnují různé techniky kresby, malby, základy grafických technik, i dalších alternativ výtvarné práce v ploše, a dále pak prostorové objekty, při jejichž vytváření se mohou uplatnit všechny zmíněné postupy.

Samostatnou kapitolou je práce s hlínou. Disponujeme hojně využívaným kvalitním zázemím pro modelování drobných keramických objektů i relativně rozměrných plastik.

Ve výuce žáky průběžně, dle věkových kategorií, seznamujeme s teorií a dějinami výtvarné kultury, vždy tak, aby mohli předkládané téma sami tvůrčím způsobem zkoumat a zpracovávat.

 

 

Taneční obor

Výuka probíhá v Brojově ul. 16

Vyučující - Kateřina Steinerová

 

zápis pro přípravné studium (pro chlapce a dívky ve věku 5 a 6 let)

- nabízíme kvalitní výuku taneční průpravy a taneční akrobacie

- hlavním předmětem moderní tanec

- vystoupení na školních akcích

bližší informace a přihlášky: paní učitelka K. Steinerová: steinerovakaterina@gmail.com, nebo v kanceláři ZUŠ

 

Literárně dramatický obor

Žáci LDO jsou během výuky seznamováni s divadelním řemeslem - podílí se na tvorbě představeních jako herci, scénografové i kostýmní výtvarníci. Pracují na svých hlasových, komunikačních i pohybových dovednostech. Žáci se postupně učí pracovat s trémou, vystupovat před publikem ať už na vystoupeních oboru, tak jako součástí jiných akcí školy - například jako moderující koncertů apod.

 

 

 

Přihláška do ZUŠ - formulář ke stažení (doc)

Přihláška do ZUŠ - formulář ke stažení (pdf)